Global

Global investment banking Globální investiční bankovnictví Глобальная инвестиционная группа

Hola привет Hello 你好 Ahoj

Jak můžu investovat ? Как я могу инвестировать? 我該如何投資? How can I invest?

Development инвестор


Development je pro nás budování nových míst k životu, ale i dlouhodobých vztahů s našimi klienty. V oblasti stavebnictví máme více jak 20-leté zkušenosti.

Development is for us building new places to live, but also long-term relationships with our clients. We have more than 20 years of experience in the construction industry.

Развитие – это создание новых мест для жизни, а также долгосрочных отношений с нашими клиентами. У нас более 20 лет опыта работы в строительной отрасли.

El desarrollo es para nosotros construir nuevos lugares para vivir, pero también relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Tenemos más de 20 años de experiencia en la industria de la construcción.

Real Estate Деньги


Kde jiní vidí přítomnost,my vidíme budoucnost. Kromě výstavby samotné zajišťujeme prodej nemovitostí a pomáháme s vyřízením hypoték u bank.

Where others see the present, we see the future. In addition to the construction itself, we ensure the sale of real estate and help with mortgages at banks.

Развитие – это создание новых мест для жизни, а также долгосрочных отношений с нашими клиентами. У нас более 20 лет опыта работы в строительной отрасли.

Donde otros ven el presente, nosotros vemos el futuro. Además de la construcción en sí, aseguramos la venta de bienes inmuebles y ayudamos con las hipotecas en los bancos.

Projekt Y Свойство


Unikátní koncept rekonstrukce starých nemovitostí. Investor vstoupí do projektu Y buď svým kapitálem nebo investuje svou starou nemovitost .

Unique concept of reconstruction of old real estate. The investor enters Project Y either with his capital or investing his old property.

Развитие – это создание новых мест для жизни, а также долгосрочных отношений с нашими клиентами. У нас более 20 лет опыта работы в строительной отрасли.

Concepto único de reconstrucción de bienes inmuebles antiguos. El inversionista ingresa al Proyecto Y con su capital o invirtiendo su propiedad anterior.

Investujeme do nemovitostí rezidentního typu. Pomáháme lidem lépe bydlet a formou nájmu získáváte peníze zpět.

Мы инвестируем в жилую недвижимость. Мы помогаем людям жить лучше, и, сдавая в аренду, вы получаете деньги обратно.


Roste hodnota nemovitosti a cash flow z pronájmu.

Стоимость недвижимости и арендный денежный поток растут.


Naše investory pečlivě vybíráme. 我們仔細選擇我們的投資者。 We carefully select our investors.

Investor


Investor vstoupí do projektu George buď svým kapitálem nebo investuje svou starou nemovitost . Náš tým navrhne originální design a zrealizuje rekonstrukci. Každý projekt je unikátní a výjimečný . Cena nemovitosti je o něco vyšší než u obyčejné nemovitostí, ale klient, který nemovitost koupí získá unikátní domov, ve kterém bude radost žít .

Инвестор вступает в проект Джорджа либо со своим капиталом, либо вкладывая свою старую собственность. Наша команда разработает оригинальный дизайн и проведет реконструкцию. Каждый проект уникален и исключителен. Цена на недвижимость немного выше, чем на обычную недвижимость, но клиент, который приобретает недвижимость, получает уникальный дом, в котором будет приятно жить.

Peníze Money


Máte-li volné peníze, které chcete zhodnotit a nechcete je nechat ležet na běžném účtu, můžete je investovat do některého z našich projektů. Výběr projektů záleží na Vašich možnostech a investované částce.Investovat můžete do bytů, domů, pozemků i developerských projektů.

Если у вас есть свободные деньги, которые вы хотите ценить, и не хотите оставлять их на своем текущем счете, вы можете инвестировать их в один из наших проектов. Выбор проектов зависит от ваших вариантов и вложенной суммы. Вы можете инвестировать в квартиры, дома, земельные участки и девелоперские проекты.

Nemovitost Property


Máte nemovitost a nevíte co s ní ? Oceníme ji, navrhneme redesign a nabídneme k prodeji. Může se jednat o pozemky, budovy, byty, chaty, které jsou v původním stavu.Snažíme se navrhnout unikátní řešení, které maximálně zvýší hodnotu nemovitosti.

У вас есть недвижимость и вы не знаете, что с ней делать? Мы это оценим, предложим редизайн и выставим на продажу. Это могут быть земельные участки, здания, квартиры, коттеджи, которые находятся в своем первоначальном состоянии. Мы стараемся разработать уникальное решение, которое максимизирует стоимость имущества.


Chci být investorem. I wanna be a investor. Я хочу быть инвестором.

Registrace Registration 報名 регистрация Registro

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít